محصولات
محصولات » مرینت

دسته محصولات

ماهی

خاویار

میگو

دودی

سوخاری

مرینت

محصولات جدید

اطلاعات تماس

دسته محصولات » مرینت

 • میگو مرینت با سس سیر و کره

  میگو مرینت با سس سیر و کره (گارلیک باتر) در بسته بندی وکیوم 250 گرمی

 • میگو مرینت با سس هات چیلی

  میگو مرینت با سس هات چیلی در بسته بندی 250 گرمی

 • میگو مرینت با سس جالاپینو

  میگو مرینت با سس جالاپینو در بسته بندی 250 گرمی

 • میگو مرینت با سس چهار فلفل

  میگو مرینت با سس چهار فلفل در بسته بندی 250 گرمی

 • کیلکا مرینت با سس سیر و کره

  کیلکا مرینت با سس سیر و کره (گارلیک باتر) در بسته بندی وکیوم 350 گرمی

 • کیلکا مرینت با سس جالاپینو

  کیلکا مرینت با سس جالاپینو در بسته بندی 350 گرمی

 • کیلکا مرینت با سس چهار فلفل

  کیلکا مرینت با سس چهار فلفل در بسته بندی 350 گرمی

 • قزل آلا مرینت با سس سیر و کره

  فیله قزل آلا مرینت با سس سیر و کره (گارلیک باتر) در بسته بندی وکیوم 500 گرمی

 • قزل آلا مرینت با سس هات چیلی

  قزل آلا مرینت با سس هات چیلی در بسته بندی 500 گرمی

 • قزل آلا مرینت با سس جالاپینو

  قزل آلا مرینت با سس جالاپینو در بسته بندی 500 گرمی

 • قزل آلا مرینت با سس چهار فلفل

  قزل آلا مرینت با سس چهار فلفل در بسته بندی 500 گرمی

 • کیلکا مرینت با سس هات چیلی

  کیلکا سرزده و شکم خالی مرینت شده با سس هات چیلی در بسته بندی 350 گرمی